استایرن آکریلونیتریل SAN

ماده اولیه برای تولید ABS بوده و ماده ای سخت، جامد و شفاف است.
انتقال در گستره مرئی بزرگتر از 90% بوده و در نتیجه به راحتی رنگ را به خود جذب میکند ،
همچنین این ماده نسبت به شوک حرارتی مقاوم بوده و مقاومت شیمیایی بالایی دارد.

https://ec.chimei.com.tw/?page=products&material=T10400&series=T10000

transparent plastic resin in four different colors.