تیتانیوم دی اکسید TIO2

این ماده یک رنگدانه جامد سفید با کاربردهای گسترده در صنایع مختلف است.
ساختار مولکولی این ماده به صورت مکعب مستطیل گزارش شده است که
در نتیجه مطالعات ساختاری و میکروسکوپی به دست آمده است.
متداول ترین کاربردهای تیتانیوم دی اکسید، استفاده از آن در صنایع رنگ و پوشش
و همچنین صنایع آرایشی بهداشتی و مواد غذایی می باشد.
در ادامه مطلب با موارد استفاده دی اکسید تیتانیوم بیشتر آشنا می شویم.